Sagoberättare

För vuxna
Berättarafton i mitt hem där jag berättar om naturens väsen. Du har också möjlighet att köpa med något av dem hem om du vill. Pris 100 kr/person inkl. fika. Max 8 personer.
Berättarafton på lokal för flera där jag berättar om naturens väsen och hur jag arbetar. Pris 1.000 kr plus resekostnad.
För barn
I syfte att stimulera barnens fantasi och öka deras intresse för naturen, besöker jag ibland skolor och berättar skrönor och sagor om vittror, tomtar och troll. Jag tillåter även naturväsen att befolka skogarna idag och vill med detta göra barnen uppmärksamma på naturen som något levande där vad som helst kan hända, bara man använder sin fantasi. Om du tror att detta kan vara av intresse för din skola så ber jag dig ta kontakt med mig. Jag vänder mig främst till barn i 6–10 årsåldern. Pris efter överenskommelse.